שכר מצוה

עו”ד ליאור אילוק, ממונה תוכנית שכר מצווה, מחוז דרום 050-9812206

ProBonoDarom@Israelbar.org.il

תוכנית “שכר מצווה” של לשכת עורכי הדין, הוקמה בשנת 2002 ומאז פועלת ומסייעת לאלפי פונים, באמצעות מאות עורכי דין המתנדבים בחמשת מחוזות הלשכה בארץ.
מטרת התוכנית להגביר את הנגישות למערכת המשפט ולהגן על זכויותיו של מי שידו אינה משגת לשכור שירותי עו”ד.

תוכנית “שכר מצווה” הוציאה מן הכוח אל הפועל את הוראת סעיף 3 (2) לחוק לשכת עורכי הדין, תשכ”א-1961, לפיה “הלשכה רשאית, בין השאר, לתת סעד משפטי למעוטי אמצעים”

בסוף שנת 2009 עלתה חשיבות התוכנית מדרגה חקיקתית, ולאחר מאבק שהובילה לשכת עורכי הדין בכנסת, נחקק סעיף 2 (4 )לחוק לשכת עורכי הדין, לפיו הלשכה מחויבת למתן סיוע משפטי למעוטי יכולת בהתאם לקריטריונים שייקבעו בכללים.

תוכנית “שכר מצווה” הינה תוכנית משלימה לסיוע המשפטי הממלכתי של משרד המשפטים, שהוקמה במטרה להקטין את מספרם הרב של נתבעים בלתי מיוצגים בערכאות השיפוטיות השונות. כך, נקבעו קריטריונים לקבלת סיוע שהינם מעל לרף שקבעה המדינה בחוק וזאת על מנת לאפשר למעגל רחב יותר של נזקקים למצות את זכויותיהם ולקבל את יומם בהיכל הצדק.
בכך הוציאה תוכנית “שכר מצווה” מן הכוח אל הפועל את פסיקת בית המשפט העליון לפיה זכות הנגישות לבית המשפט היא זכות יסוד על-חוקתית, המהווה תנאי למימושן של זכויות היסוד האחרות.

במסגרת התוכנית מעניקים עורכי הדין המתנדבים ייעוץ משפטי ראשוני בתחומים אזרחיים במרכזי הזכויות הפרושים באגפי הרווחה במחוז הדרום ובכך מסייעים לאלפי פונים מדי שנה בייעוץ משפטי, יידוע זכויות והפנייה לגורמים רלוונטיים כדוגמת הסיוע המשפטי הממלכתי של משרד המשפטים.
בנוסף, עורכי הדין המתנדבים בתוכנית מייצגים בערכאות השונות פונים חסרי אמצעים , אשר נמצאו זכאים בהתאם לקריטריונים שקבעה התוכנית.

הפרויקט פועל בשיתוף פעולה מלא עם הרשויות המקומיות, אגפי הרווחה, מערכת בתי המשפט וארגונים חברתיים בנגב, אשר שותפות, מעורבות ורואות בפעילות זאת תחום מרכזי, משמעותי ובעל ערך חברתי לקהילה.

תוכנית “שכר מצווה” רואה את טוהר המקצוע של עריכת הדין ככזה הטומן בחובו מחד כוח, ומאידך, מחויבות להתערבות אקטיבית של כל אחד ואחת מעורכי הדין למען מעוטי היכולת כחלק חשוב מעיצובו של מקצוע עריכת הדין ומעיצובה של החברה הישראלית בכללותה, תוך דאגה לעקרונות של חברה תקינה ולנגישותו של המשפט לכל אדם ללא הבדלי דת גזע או מין.

צור קשר

שלחו לנו הודעה

כתובת

בית הפרקליט

שדרות יצחק רגר 11 (מגדל שבע), באר שבע

08-6278815