Skip to Content Contact Us
Whatsapp Image 2020 09 24 At 15.08.10

ביטוח תלמידים

Whatsapp Image 2020 09 09 At 10.49.27

מאת: יפת בקשי, יו"ר מחוז באר שבע והדרום וחבר הוועד המנהל בלשכת סוכני הבטוח בישראל

 

בימים הקרובים תלמידי ישראל חוזרים לספסל הלימודים והורים רבים אינם מודעים לכך שע"פ חוק מוטלת חובה על רשויות מקומיות ובתי הספר לבצע בטוח תאונות אישיות לתלמידים.

על בתי ספר מטבע הדברים מוטלת אחריות כבדה ועליהם לנקוט באמצעי זהירות ככל הנדרש על מנת למנוע נזק או היפגעות בתחומי בית הספר.

פגיעות עלולות להתרחש ובמיוחד כאשר מדובר בתלמידים עשרים וארבע שעות ביממה ולא רק בגלל רשלנות בית ספרית או בתחומי בית הספר.

ולכן יש לדעת כי הביטוח מכסה את התלמידים בגין נזק תאונתי עשרים וארבע שעות ביממה ולכל אורך השנה.

על בית הספר חובה לעדכן על קיום הביטוח את ההורים לפחות חודש לפני תחילת הלימודים וזאת ע"י משלוח טופס גילוי נאות על תנאי הפוליסה והכיסויים שקיימים עבור התלמידים והם רבים.

להלן חלק מכיסויים למקרה תאונה שקיימים בפוליסה:

בטוח למקרה מוות, נכות מלאה או חלקית וקבועה, הוצאות רפואיות שאינן מכוסות ע"י חוק בריאות ממלכתי , הוצאות נזק לשיניים, הוצאות בגין יעוץ רפואי לקביעת אחוז הנכות , הוצאות חילוץ ועוד.

הכל כפוף לתנאי וחריגי הפוליסה ולכן מומלץ לכל הורה להתייעץ עם איש מקצוע – סוכן בטוח על תנאי הפוליסה ולמה? כי יש ארועים המוחרגים בפוליסה של בתי הספר ובינהם תאונות עבודה (לתלמידים עובדים) וכן תאונות דרכים.

כמו כן ישנם תלמידים עתירי פעילות המסכנים עצמם בסכנות רבות נוספות להם הכיסוי בפוליסה הבית סיפרית אינו מספיק.

כמו כן גם בעת ארוע תאונתי רצוי לפני הגשת תביעה לבית הספר או משרד החינוך להתייעץ עם סוכן ביטוח מורשה שיידע לתת את ההכוונה ובמקרים אחרים גם עם יועץ משפטי (עורך דין)
ולברר את כל האפשרויות העומדות לזכות ההורים בהגשת התביעה, וזאת על מנת לא לעשות טעויות ולהגיש את התביעה כנדרש.

להורים רבים נגרמים נזקים והוצאות רבות והם כלל אינם מודעים לזכאותם לפיצוי ע"פ תנאי פוליסת תאונות אישיות שקיימת בבית הספר לתלמידים שכאמור מכסה אותם בכל שעות היממה כולל מחוץ לבית הספר .

 

לוח אירועים
Back top top