בית הדין המשמעתי

בבית הדין המשמעתי במחוז דרום, מכהנים 24 חברים שנבחרו על ידי ועדת מינוים לכהונה בת 4 שנים.
דייני בית הדין הינם עורכי דין אשר עושים עבודתם בהתנדבות ומשקיעים רבות ממרצם ומזמנם. במחוז יש 8 הרכבים 6 בבאר שבע ו- 2 באשקלון.

בראש בית הדין מכהנים חמשת חברי הנשיאות, יושב ראש וארבעה סגנים אשר מונו על ידי וועדת המינויים.
נשיאות אחראית על ניהול בית הדין והמזכירות, מינוי הרכבים אשר ידונו בהליכים השונים, מתן החלטות והנחיות בנושאים שונים.

לבית הדין מוגשות קובלנות , ע”י וועדת האתיקה, לאחר שהוועדה בדקה ומצאה שיש בתלונה שהוגשה, עילה להגשת קובלנה.
בדיון יושב הרכב של שלושה חברי בית הדין. בראש ההרכב מכהן אב בית הדין, האחראי על ניהול הדיון ומתן החלטות שונות .

ההליכים בבית הדין מתנהלים לפי סדרי דיון שנקבעו בכללי לשכת עורכי הדין (סדרי הדין בבתי הדין המשמעתיים) התשע”ה 2015.

בתום ההליך מחליט בית הדין אם להרשיע את הנקבל או לזכותו. אם הורשע, יגזור ביה”ד את עונשו בהתאם לעונשים הקבועים בסעיף 68 לחוק הלשכה.

צור קשר

שלחו לנו הודעה

כתובת

בית הפרקליט

שדרות יצחק רגר 11 (מגדל שבע), באר שבע

08-6278815